ค่าบริการและเงื่อนไขการจัดส่ง
1. ค่าบริการจัดส่ง
โซน A
กรุงเทพฯ
ทุกเขต
นนทบุรีทุกอำเภอ
ปทุมธานีทุกอำเภอ
สมุทรปราการทุกอำเภอ
สมุทรสาครทุกอำเภอ
นครปฐมอำเภอพุทธมณฑล
ประเภท
รถขนส่ง
ช่วงเวลาปกติช่วงเวลาพิเศษ
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา ก่อน 09:30 น. และ หลัง 16:00 น.
วันจันทร์-วันเสาร์
09:30 - 16:00 น.
ช่วงเช้า
07:00 - 09:29 น.
ช่วงเย็น
16:01 - 20:00 น.
ช่วงค่ำ
20:01 - 22:00 น.
รถกระบะส่งฟรี1,0005,0008,000
รถ 4 ล้อใหญ่ส่งฟรี1,0005,0008,000
รถ 6 ล้อใหญ่ส่งฟรี2,0005,00010,000
โซน B
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา / อำเภอบางคล้า / อำเภอบางน้ำเปรี้ยว / อำเภอบางปะกง /
อำเภอบ้านโพธิ์ / อำเภอราชสาส์น / อำเภอคลองเขื่อน
ชลบุรีอำเภอพานทอง
นครนายกอำเภอบ้านนา / อำเภอองครักษ์
นครปฐมอำเภอเมืองนครปฐม / อำเภอนครชัยศรี / อำเภอดอนตูม / อำเภอบางเลน /
อำเภอสามพราน
ปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้าง
พระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยา / อำเภอนครหลวง / อำเภอบางไทร / อำเภอบางบาล /
อำเภอบางปะอิน / อำเภอบางปะหัน / อำเภอลาดบัวหลวง / อำเภอวังน้อย /
อำเภอเสนา / อำเภออุทัย
ราชบุรีอำเภอบางแพ
สระบุรีอำเภอหนองแค / อำเภอวิหารแดง
ประเภท
รถขนส่ง
ช่วงเวลาปกติ
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09:30-16:00 น.
รถกระบะ1,000
รถ 4 ล้อใหญ่3,000
รถ 6 ล้อใหญ่5,000
โซน C
กาญจนบุรีอำเภอท่ามะกา
ฉะเชิงเทราอำเภอพนมสารคาม / อำเภอแปลงยาว / อำเภอสนามชัยเขต
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรี / อำเภอบ้านบึง / อำเภอพนัสนิคม
นครนายกอำเภอเมืองนครนายก / อำเภอปากพลี
นครปฐมอำเภอกำแพงแสน
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรี / อำเภอศรีมโหสถ / อำเภอศรีมหาโพธิ
พระนครศรีอยุธยาอำเภอท่าเรือ / อำเภอผักไห่ / อำเภอภาชี / อำเภอบางซ้าย /
อำเภอมหาราช / อำเภอบ้านแพรก
ราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรี / อำเภอดำเนินสะดวก / อำเภอบ้านโป่ง / อำเภอโพธาราม /
อำเภอวัดเพลง
สมุทรสงครามทุกอำเภอ
สระบุรีอำเภอเมืองสระบุรี / อำเภอหนองแซง / อำเภอบ้านหมอ / อำเภอดอนพุด /
อำเภอเสาไห้ / อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
สุพรรณบุรีอำเภอบางปลาม้า / อำเภอสองพี่น้อง
อ่างทองอำเภอเมืองอ่างทอง / อำเภอไชโย / อำเภอป่าโมก / อำเภอวิเศษชัยชาญ
ประเภท
รถขนส่ง
ช่วงเวลาปกติ
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09:30-16:00 น.
รถกระบะ2,000
รถ 4 ล้อใหญ่4,000
รถ 6 ล้อใหญ่6,000
โซน D
กาญจนบุรีอำเภอพนมทวน / อำเภอห้วยกระเจา / อำเภอท่าม่วง
ชลบุรีอำเภอหนองใหญ่ / อำเภอบางละมุง / อำเภอศรีราชา / อำเภอเกาะจันทร์
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองชลบุรี / อำเภอบ้านบึง / อำเภอพนัสนิคม
นครนายกอำเภอประจันตคาม / อำเภอศรีมหาโพธิ
เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรี / อำเภอเขาย้อย / อำเภอบ้านแหลม
ราชบุรีอำเภอจอมบึง / อำเภอปากท่อ
ลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรี / อำเภอท่าวุ้ง
สระบุรีอำเภอแก่งคอย / อำเภอหนองโดน / อำเภอพระพุทธบาท
สิงห์บุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรี / อำเภอบางระจัน / อำเภอค่ายบางระจัน / อำเภอพรหมบุรี /
อำเภอท่าช้าง
สุพรรณบุรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรี / อำเภอศรีประจันต์ / อำเภอดอนเจดีย์ / อำเภอสามชุก /
อำเภออู่ทอง
อ่างทองอำเภอโพธิ์ทอง / อำเภอแสวงหา / อำเภอสามโก้
ประเภท
รถขนส่ง
ช่วงเวลาปกติ
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09:30-16:00 น.
รถกระบะ3,000
รถ 4 ล้อใหญ่5,000
รถ 6 ล้อใหญ่7,000
โซน E
กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรี / อำเภอไทรโยค ยกเว้นตำบลบ้องตี้ / อำเภอบ่อพลอย
อำเภอเลาขวัญ / อำเภอด่านมะขามเตี้ย
ฉะเชิงเทราอำเภอท่าตะเกียบ
ชลบุรีอำเภอสัตหีบ ยกเว้นพื้นที่เกาะ / อำเภอบ่อทอง
ชัยนาทอำเภอเมืองชัยนาท / อำเภอมโนรมย์ / อำเภอสรรพยา / อำเภอสรรคบุรี /
อำเภอหันคา / อำเภอเนินขาม
นครราชสีมาอำเภอปากช่อง
ประจวบคีรีขันธ์อำเภอปราณบุรี ยกเว้นตำบลเขาจ้าว / อำเภอหัวหิน ยกเว้นตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ / ตำบลบึงนคร
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรี / อำเภอนาดี
เพชรบุรีอำเภอหนองหญ้าปล้อง / อำเภอชะอำ /
อำเภอท่ายาง ยกเว้นตำบลกลัดหลวง / ตำบลเขากระปุก / อำเภอบ้านลาด /
อำเภอแก่งกระจาน ยกเว้นตำบลสองพี่น้อง / ตำบลเขาป่าเด็ง / ตำบลเขาห้วยแม่เพรียง
ระยองทุกอำเภอ
ราชบุรีอำเภอสวนผึ้ง / อำเภอบ้านคา
ลพบุรีอำเภอพัฒนานิคม / อำเภอโคกสำโรง / อำเภอชัยบาดาล / อำเภอบ้านหมี่ /
อำเภอท่าหลวง / อำเภอสระโบสถ์ / อำเภอหนองม่วง
สระแก้วอำเภอเมืองสระแก้ว
สระบุรีอำเภอมวกเหล็ก / อำเภอวังม่วง
สิงห์บุรีอำเภออินทร์บุรี
สุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวช / อำเภอหนองหญ้าไซ
อำเภอด่านช้าง ยกเว้นตำบลห้วยขมิ้น / ตำบลองค์พระ / ตำบลวังคัน / ตำบลวังยาว
ประเภท
รถขนส่ง
ช่วงเวลาปกติ
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09:30-16:00 น.
รถกระบะ4,000
รถ 4 ล้อใหญ่6,000
รถ 6 ล้อใหญ่8,000
โซน F
กาญจนบุรีอำเภอหนองปรือ
ชัยนาทอำเภอวัดสิงห์ / อำเภอหนองมะโมง
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัย / อำเภอสูงเนิน /
อำเภอเมืองนครราชสีมา เฉพาะตำบลในเมือง / ตำบลโพธิ์กลาง / ตำบลหนองจะบก /
ตำบลปรุใหญ่ / ตำบลหมื่นไวย / ตำบลพลกรัง / ตำบลหนองไผ่ล้อม / ตำบลบ้านใหม่ /
ตำบลพุดซา / ตำบลโคกกรวด / ตำบลไชยมงคล / ตำบลสุรนารี / ตำบลสีมุม
ลพบุรีอำเภอโคกเจริญ
สระแก้วอำเภอคลองหาด / อำเภอวังน้ำเย็น / อำเภอวัฒนานคร / อำเภออรัญประเทศ /
อำเภอเขาฉกรรจ์ / อำเภอวังสมบูรณ์
ประเภท
รถขนส่ง
ช่วงเวลาปกติ
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09:30-16:00 น.
รถกระบะ5,000
รถ 4 ล้อใหญ่8,000
รถ 6 ล้อใหญ่10,000

2. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

2.1 บริการขนส่งสินค้าเป็นการขนส่งด้วยรถยนต์เท่านั้น
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขนส่งด้วยยานพาหนะอื่น เช่น เรือ แพ เครื่องบิน เป็นต้น
2.2 บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าในพื้นที่ให้บริการ ที่เป็นพื้นที่ราบปกติ มีถนนทางหลวงหรือถนนที่ปลอดภัยเท่านั้น
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขนส่งในพื้นที่เกาะ ภูเขา เป็นต้น
2.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขนส่งหรือบริการขึ้นชั้น สำหรับพื้นที่เสี่ยงซึ่งอาจก่อนให้เกิดอันตราย
ต่อเจ้าหน้าที่จัดส่งหรือยานพาหนะในการจัดส่งทุกกรณี
2.4 ระยะทางระหว่างที่จอดรถถึงสถานที่จัดวางสินค้า ลิฟท์หรือบันได ต้องไม่เกิน 20 เมตร และเป็นพื้นที่ที่สามารถขนถ่าย
สินค้าได้อย่างสะดวกปลอดภัย หากระยะทางเกินกว่า 20 เมตร หรือ สภาพพื้นที่ขนย้ายไม่สะดวกปลอดภัย
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่มเติม หรือ ปฏิเสธการจัดส่งสินค้า
2.5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ตัดสิน เกี่ยวกับเงื่อนไข วิธีการ ขั้นตอน ค่าบริการ การกำหนดวิธีแก้ปัญหาแต่เพียงผู้เดียว

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้